Subsidies voor het realiseren van maatschappelijke ambities van gemeenten

€ 120 miljoen voor aanleg van gratis WIFI in Europese binnensteden 

Gemeenten kunnen nog dit jaar een beroep doen op EU-subsidie om gratis wifi-hotspots te krijgen. Het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie hebben hier onlangs een akkoord over bereikt.

Uw collegeplannen financieel onderbouwd met een overzicht van actuele en toekomstige subsidieprogramma’s

De Gemeenteraadsverkiezingen 2018 staan voor de deur en zullen ongetwijfeld ook binnen uw gemeente voor verschuivingen zorgen binnen het college van B&W. Het opstellen van de nieuwe collegeplannen na de verkiezingen is een verantwoordelijke klus. Een stevige financiële onderbouwing daarbij is van essentieel belang. Heeft u als gemeente alle geldstromen in beeld? Ook alle subsidie- en financieringsprogramma’s van provinciale, landelijke en Europese instanties?

Lokale initatieven ondersteunen?
Ons advies aan gemeenten:

Civic crowdfunding aanvullen met goede informatievoorziening

Het subsidiebeleid voor lokale maatschappelijke projecten is aan het het veranderen. De nieuwe praktijk lijkt te zijn dat provincies en gemeenten projecten alleen nog bij de start en onder bepaalde voorwaarden financieel ondersteunen. 

Tot € 5 miljoen subsidie voor duurzame stedelijke ontwikkelingsprojecten 

Steden en stedelijke regio’s met baanbrekende projecten op het gebied van circulaire economie, stedelijke mobiliteit en de integratie van migranten en vluchtelingen, kunnen  dit jaar en volgend jaar subsidie aanvragen vanuit de derde en vierde call voor Urban Innovative Actions (UIA). De subsidie kan oplopen tot € 5 miljoen per project.

Steun voor overheden die mkb'ers helpen vergroenen

De Europese Commissie heeft onlangs een oproep gepubliceerd voor regionale overheden die het midden- en kleinbedrijf (mkb) in hun regio willen aanzetten tot meer grondstoffenefficiëntie, eco-innovatie en het oppakken van de circulaire economie. Geïnteresseerde overheden komen in aanmerking voor op maat gemaakt beleidsadvies van KPMG, Ecofys en Circle Economy.

De oproep maakt deel uit van een nieuw ‘Circular Economy Package’ van de Commissie, waarmee zij bedrijven wil aanzetten tot milieuvriendelijker gedrag.

Lees meer

Duurzame inzetbaarheid bevorderen met ESF-subsidie: nu ook voor gemeenten

Vanuit het Europees Sociaal Fonds, vooral bekend als kortweg ESF, is al langer subsidie beschikbaar om trajecten rondom duurzame inzetbaarheid van medewerkers te financieren. Binnen de ronde die in september opent kunnen gemeenten nu echter ook gebruik maken van deze interessante ESF-subsidie. Al moet een gemeente wel deel uitmaken van een samenwerkingsverband met minimaal een werknemersorganisatie en een werkgeversorganisatie.

Eerst maar even de ‘basics’: het doel van deze subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid is mensen langer en productief aan het werk te houden, door bijvoorbeeld het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden.

Lees meer

 

Tot € 80.000 subsidie om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen

ZonMw heeft de Sportimpuls 2018 geopend voor het indienen van aanvragen. Vanuit de Sportimpuls kunnen lokale sport- en beweegaanbieders subsidie ontvangen voor activiteiten om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen én te houden.

De Sportimpuls 2018 bestaat uit drie onderdelen: de Sportimpuls, de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht en de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten. 

Aanvragen voor alle drie de onderdelen kunnen worden ingediend tot en met 22 februari 2018. Hieronder de hoofdlijnen per onderdeel.

Lees meer

INTERREG training: ontwikkel een succesvolle projectaanvraag

Grensoverschrijdend samenwerken aan innovatie- en duurzame projecten? Het Europese subsidieprogramma Interreg biedt u kansen. Volg onze INTEREG-training. 

Het doel van INTERREG is om partijen in de regio met elkaar te verbinden en samen te werken op grenoverschrijdende onderwerpen. Binnen dit programma kunnen overheden, kennisinstellingen en bedrijven tot oplossingen komen en ervaringen uitwisselen over vraagstukken als duurzame energie, klimaat en logistiek en mobiliteit. 

Onze INTERREG-training help u op weg om kansrijke internationale samenwerkingsprojecten op te starten. 

2- daagse training: Subsidiecoördinatie binnen gemeenten 

Wilt u als gemeente uw subsidieverwerving optimaliseren om zo de inkomsten uit externe financieringsbronnen te verhogen en daarmee uw gemeentelijke ambities realiseren? Onze 2-daagse training biedt u onder meer inzicht hoe u subsidieverwerving effectief kan organiseren en hoe u draagvlak bij uw collega’s en bestuur verkrijgt om met succes subsidies aan te vragen.

Meer weten over subsidiemogelijkheden voor uw gemeente?

Subsidieprofessionals denken graag met u mee. Wanneer u onderstaand
formulier invult, neemt er vandaag nog een subsidieexpert contact met u op.

Vind subsidies, verleg grenzen.

Copyright © 2017 Vindsubsidies  088 20 20 400 -   info@vindsubsidies.nl